För oss handlar design om att lösa problem på ett kreativt sätt. Vi skapar design som är tydlig, med ett uttalat syfte och med en visuell attraktion.