Timesky

Med planerna att byta namn från Timetel till Timesky samt utöka sitt erbjudande hörde Timesky av sig till oss med önskan om ett nytt intressant varumärke inom telefoni och IT-branschen.

Efter ett gediget analysarbete blev utgångspunkten i projektet att skapa ett varumärke som särskiljer sig från resten av branschen, där det interna intresset för teknologiska lösningar skiner igenom snarare än viljan att lösa människors vardagsproblem. Genom att utgå ifrån faktumet att Timeskys kundkrets ofta saknar intresse och djupgående kunskaper i ämnet, var vårt mål att skapa en tydlig, pålitlig och pedagogisk identitet som inspirerar och inger trygghet hos framtida kunder.

Genom gemensamma grafiska linjer och former tagna från företagsnamnet och de fyra tjänsterna telefoni, IT, kameraövervakning och positionering tog vi fram en symbol som fick bli grunden för hela identiteten. Utifrån formen av en fjärdedels cirkel skapade vi en helt skräddarsydd ordbild och ett bildspråk i form av illustrationer som äger rum på webben vi också byggt.

www.timesky.se

"Vi har gjort en resa där vi startade verksamheten 2011 med en enklare hemsida, men utan tydlig röd tråd i övrigt material. I samband med att vi expanderat kraftigt, så ville vi att vårt ansikte utåt skulle göra detsamma, därav beslutade vi att göra en större satsning med helheten i fokus. Vi blev rekommenderade att anlita Grebban, och efter att scannat av marknaden föll valet på dem, ett beslut som vi idag kan vara tacksamma att vi tog. Dem har visat sig vara professionella genom flera led, och nu förstår vi varför det är viktigt i en upphandling att ha en tydlig strategi och veta värdet av att vara noggrann i varje del. Resultatet blev en grafisk identitet och webb som speglar vår verksamhet perfekt!"

David Berndt, VD och grundare, Timesky AB